Bennett Studio
1.5 x Life-Size Bulldog 2.25' H. x 3.25; L. x 1.25; W. Bronze Bulldog Plaza, Drake University Des Moines, IA, 2020
1.5 x Life-Size Bulldog 2.25' H. x 3.25; L. x 1.25; W. Bronze Bulldog Plaza, Drake University Des Moines, IA, 2020
1.5 x Life-Size Bulldog 2.25' H. x 3.25; L. x 1.25; W. Bronze Bulldog Plaza, Drake University Des Moines, IA, 2020
1.5 x Life-Size Bulldog 2.25' H. x 3.25; L. x 1.25; W. Bronze Bulldog Plaza, Drake University Des Moines, IA, 2020
1.5 x Life-Size Bulldog 2.25' H. x 3.25; L. x 1.25; W. Bronze Bulldog Plaza, Drake University Des Moines, IA, 2020
1.5 x Life-Size Bulldog 2.25' H. x 3.25; L. x 1.25; W. Bronze Bulldog Plaza, Drake University Des Moines, IA, 2020
1.5 x Life-Size Bulldog 2.25' H. x 3.25; L. x 1.25; W. Bronze Bulldog Plaza, Drake University Des Moines, IA, 2020
1.5 x Life-Size Bulldog 2.25' H. x 3.25; L. x 1.25; W. Bronze Bulldog Plaza, Drake University Des Moines, IA, 2020
1.5 x Life-Size Bulldog 2.25' H. x 3.25; L. x 1.25; W. Bronze Bulldog Plaza, Drake University Des Moines, IA, 2020
1.5 x Life-Size Bulldog 2.25' H. x 3.25; L. x 1.25; W. Bronze Bulldog Plaza, Drake University Des Moines, IA, 2020
1.5 x Life-Size Bulldog 2.25' H. x 3.25; L. x 1.25; W. Bronze Bulldog Plaza, Drake University Des Moines, IA, 2020
1.5 x Life-Size Bulldog 2.25' H. x 3.25; L. x 1.25; W. Bronze Bulldog Plaza, Drake University Des Moines, IA, 2020
1.5 x Life-Size Bulldog 2.25' H. x 3.25; L. x 1.25; W. Bronze Bulldog Plaza, Drake University Des Moines, IA, 2020
1.5 x Life-Size Bulldog 2.25' H. x 3.25; L. x 1.25; W. Bronze Bulldog Plaza, Drake University Des Moines, IA, 2020
Click Image to Zoom
© 2024 Bennett Studio. All Rights Reserved.